Årsrapporten for 2023 er klar!

Årsregnskapet for BCC Harstad ble vedtatt i vårens årsmøte. Følg denne linken, der du både finner de økonomiske resultatene og styrets tekstlige oppsummering av fjorårets aktiviteter i foreningen: Årsrapport og årsregnskap BCC Harstad 2023

Vi er medlem av BCC-forbundet. Se deres årsrapport for 2023 her.

Se gjerne også årsrapporten 2023 for vårt nasjonalledd, BCC Norge, her

Finn eldre årsrapporter for BCC Harstad her