Jubilemsfest for Astrid og Bjørn Stene

/
Astrid og Bjorn Stene

Endelig var dagen kommet for feire våre alles kjære Astrid og Bjørn Stene, som har fylt 85 år og 90 år. 6. november 2021 kom vi sammen fra fjern og nær, med takknemlighet i hjertene, for å hedre to som har vært helt sentrale i å bygge opp menigheten i Harstad.

Festen startet med en hilsen fra Kåre J. Smith. Vi fikk høre at Bjørn Stenes liv har blitt til velsignelse for så mange, og han har hjulpet venner til å komme til troen. Ved bønner og påkallelse til Herren har han levd etter utvelgelsen til å bli en Jesu brud. Han har latt seg oppbygge av den Hellige Ånd og av brødrene som har forkynt Ordet.

Sverre Riksfjord talte om at Gud har sett til Bjørns hjerte, hvor han fant trofasthet og rettferdighet, som med Abraham i Nehemja 9, 7-8. Det er tydelig at ekteparet Stene har hatt en lengsel mot sentrum og mot Brunstad, og denne trangen ligger i hjertet. Blant de Hellige brenner en ild, som igjen tenner ild rund seg. Dette kan man merke etter å ha vært på besøk hos Stene – man føler seg virkelig oppbygget når man drar derfra.

Av Harald Kronstad fikk vi høre at det har blitt frukt av Astrid og Bjørns liv, slik som det ble frukt da vingårdsmannen, Jesus, fikk arbeide med mennesker. Den kjærligheten som ligger i Ånden merkes veldig fra Astrid og Bjørn.

Kronstad leste fra 1. Joh. 3, 19-20: «På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. For om vårt hjerte fordømmer oss, så er du større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.» Guds miskunnhet hviler over vårt hjertes sannhet, også over det vi gjør i god tro, men som ikke virket så godt allikevel. Det er en trøst at Gud kjenner oss og dømmer etter vårt hjerte, der vi kanskje sitter med lave tanker om oss selv, om hvordan vi tok det med barna osv.

«Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.»

1. Peter 5,6

Det er ingenting som er tilfeldig, og aller minst for dem som elsker Gud. Alt som kommer over oss er Guds hånd. Ser vi det annerledes, tar vi feil av livet. Det er tydelig at Astrid og Bjørn har stått trofast i livets forhold, og ikke tatt det som kommer på, som tilfeldigheter.

Videre i festen fikk vi høre flere venner, barn og barnebarn som uttrykte stor takknemlighet over Astrid og Bjørn, for at de sitter som eksempler i menighetens sentrum. Det er ikke få som har fått hjelp av deres kjærlighet, bønner, brev og telefoner opp gjennom årene. Takket være Astrid og Bjørns liv og hjem har mange fått komme til troen på evangeliet, og en stor etterslekt har fått vokse opp midt i menigheten.

Utdrag fra diktet Sverre Riksfjord skrev i anledning jubileumsfesten:

En høvding sitter her i dag, han fyller 90 år
Et liv er levd i nøysomhet, men den som gir han får
Bjørn Stene er en troens mann, han står med Gud i pakt
Og fruktene er bevis at Ordet har fått makt.

En troens mann har spirekraft, for han er født av Gud
Han viser vei til liv og fred, og alle Herrens bud
Der er hans rikdom dyr og stor, en himmelsk millionær
Som deler ut til alle folk, og alltid rede er
.