Om oss

En del av Brunstad Christian Church

BCC Harstad er en del av det internasjonale, kristne trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC), som oppsto i Norge i 1898, og er et resultat av Johan O. Smiths liv og virke.

I det norske samfunnet har BCC tidligere blitt omtalt som «Smiths Venner» på grunnlag av vår opprinnelse, men det er ikke vårt offisielle navn.

Siden begynnelsen av 1900-tallet har BCC utviklet seg fra en liten, uorganisert venneflokk til offentlig registrert trossamfunn med lokalmenigheter i 54 land. I Norge er det i dag 19 lokalmenigheter med til sammen rundt 8200 medlemmer.

Menighetens navn i dag er hentet fra det som ha vært menighetens faste samlingssted i over 60 år; Brunstad. Det ligger i Sandefjord kommune i Norge. BCC Harstad deltar på nasjonale og internasjonale arrangementer her flere ganger i året i regi av BCC-forbundet.

Om vår menighet

Vår felles tro er det som knytter oss sammen, den er utgangspunktet for hver enkelts kristenliv og grunnlaget for all vår virksomhet. Dette skaper et engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får et aktivt fellesskap. Vårt trosgrunnlag er forankret i Bibelen, og i den læren og de verdiene som menighetens grunnlegger Johan O. Smith stod for.

Vår visjon er å gi gode rammebetingelser for en trygg og god barndom, et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no

Våre samlinger

Hver søndag samles menigheten til møte på Kilhus Konferansesenter i Harstad. Møtene er uformelle, og innhold, talere og tema er så godt som aldri bestemt på forhånd. Møtene inneholder bønn, sang og forkynnelse, og mange medlemmer bidrar med å dele noe fra sitt eget liv i korte, personlige innlegg. Det er også lagt til rette en egen tilpasset søndagsskole for barn i alderen 3 til 12 år. I tillegg til møte på søndagene samles ofte menigheten til fest- og merkedager, jubileer og høytider.

Kontakt oss her.

Søndagsskole

Rundt 10 frivillige unge og voksne er med og arrangerer søndagsskole, som er delt inn i grupper ut ifra alder. Vi tror gode opplevelser i barndommen kan være til glede hele livet, og målet med søndagsskolen er nettopp dette – å gi barna positive og trygge samlinger, hvor de også blir kjent med bibelhistorier og får lære om Jesus.

Ønsker du å vite hvordan det er å være medlem og å vokse opp i BCC?

Trosopplæring

Medlemmer i ungdomsskolealder får tilbud om å være med på trosopplæring – ofte kalt «bibelundervisning». Kurset formidler menighetens forståelse av kristendom og tro på en enkel måte. Det legges stor vekt på engasjement fra de som deltar, og de inkluderes i å påvirke innhold og tema, aktiviteter og trivsel. Vi ser tenårene som en avgjørende tid, og trosopplæringen skal også være et sted å møte gode venner, både voksne og unge. Dette er også et fint sted å ta opp temaer som opptar de unge, men som ikke direkte inngår i vårt trosgrunnlag, som for eksempel mobbing, politikk, moral og normer i samfunnet. Trosopplæringen skal åpne for refleksjon og samtale, som igjen gir grunnlag for forskjellige livsvalg.