-En god samvittighetspakt med Gud

/

DÅP: Denne søndagen i mars inngikk hele 17 unge en god samvittighetspakt med Gud – og sa med det «farvel» til det gamle livet, interessene og tankesettet – til fordel for impulser fra Gud og hans Ord.

Kvæfjord Baptistmenighet hadde for anledningen stilt sine lokaler med dåpsbasseng på Borkenes til disposisjon, noe vi satte stor pris på og som muliggjorde dåp til tross for gnistrende kaldt og flott, nordnorsk vintervær utenfor.

Det var hele 17 ungdommer i alderen 15 til 33 år fra BCC Harstad som ønsket å la seg døpe denne dagen, og resten av menigheten møtte opp for å bevitne det hele.

BAPTISTKIRKEN PÅ BORKENES dannet rammen rundt denne viktige begivenheten.

Forstander Egil Stene sto for selve dåpshandlingen, men først holdt Kjetil Gjøsund en appell til de 17 hovedpersonene.

-Stå opp fra dåpen i troen på Guds kraft – at den skal komme over deg! oppfordret han og leste fra Romerbrevet 6:4: Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.

– La dåpen få en radikal, omveltende virkning på ditt liv fra i dag av, oppfordret Gjøsund.

Fire dager tidligere, i BCC Harstads lokaler på Kilhus, ble det holdt et temamøte om dåp, nettopp som en forberedelse til denne viktige handlingen. Her tok Egil Stene med flere fram en rekke viktige poenger angående dåpen, blant annet:

«… det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse»

1. Peters brev 3:21

De som lever og holder denne pakten er menigheten – Kristi legeme – på jorden i dag.

Kjetil Gjøsund

Da dåpshandlingen var over, fortsatte dagen med festlig og trosoppbyggende samling i menighetens lokaler på Kilhus i Harstad.

LES OGSÅ: